Ne vienam iš Jūsų įdomu, pagal kokius kriterijus mes pildome statistines grafas per Vilniaus tinklinio lygos varžybas. Atsakymai labai paprasti, tačiau prieš juos pateikiant derėtų paminėti, jog šiai dienai mes nesilygiuojame į profesionalų statistikos pateikimą. Mūsų tiklsas – išugdyti ir išmokinti mūsų sekretorius teisingai ir su minimaliu klaidų procentu traktuoti pagrindines situacijas mėgėjų tinklinyje. Geriau mažiau, bet tiksliau, nei daugiau, bet nekokybiškai.

Nuo šio sezono naudojame kiek patobulintą protokolo versiją. Joje yra techniniai pakeitimai, kurių pageidavo komandos ir lygos teisėjai. Viena iš svarbiausių naujovių - pradedame tęstuoti libero statistikos rinkimą! Taigi, primename pagal kokius kriterijus vedame statistiką Vilniaus tinklinio lygoje. 

Kada žaidėjui įrašome tašką?

a) kai kamuolys po žaidėjo smūgio paliečia žaidybinį priešininkų aikštelės plotą;

b) kai kamuolys po bet kurio kitokio žaidėjo lietimo (permetimo, užmetimo, atšokimo nuo rankų) perlekia per tinklą ir atsimuša į žaidybinį priešininkų aikštės plotą;

c) taip pat rašome žaidėjui tašką, kai jo smūgiuotas, užmestas, permestas ar kitokiu teisėtu būdu per tinklą permuštas kamuolys yra bandomas priimti besiginančio žaidėjo, tačiau tas priėmimas nebūna sėkmingas. Pvz. gynėjas bandė priimti kamuolį, tačiau nuo jo rankų kamuolys nuskriejo į užribį arba atsimušė žaidybiniame aikštės plote. Vadinasi, puolantis žaidėjas išprovokavo tokį veiksmą ir jam rašome tašką už tai. Jei pirmas gynėjas priėmė permuštą per tinklą kamuolį, tačiau antrasis žaidėjas suklydo - tai jau klaida ir taškų puolusiam žaidėjui neskaitome;

d) jei žaidėjas smūgiuoja kamuolį (ar jį permeta), kuris nuo bloko nueina į užribį - skaičiuojame tašką žaidėjui.

Apibendrinant:  žaidėjas nebūtinai turi smūgiuoti į aikštelę, kad gautų tašką. Jis gali užmesti, permesti, iš apačios permušti kamuolį ir jei kamuolys atsimuša į aikštelės plotą arba pirmas gynėjas nesugeba su tuo kamuoliu susitvarkyti - tai taškas puolančiam žaidėjui.

Kada žaidėjui įrašome bloką? 

a) žaidėjui įrašome bloką, kai smūgiuojamą kamuolį sėkmingai blokuoja ir kamuolys nukrenta atgal į puolančiųjų aikštės pusę. Jei po bloko žaidimas toliau vyksta - bloko nerašome. Skaičiuojame tik TAŠKINIUS blokus;

b) jei tai yra dvigubas/trigubas blokas ir Jūs tiksliai nematote žaidėjo, kuris blokavo - galima rašyti bloką visiems blokavusiems žaidėjams.

Kada žaidėjui įrašome eisą?

a) kai iš padavimo smūgiuotas kamuolys pereina per tinklą ir atsimuša priešininkų aikštės plote. Niekas iš priimančiųjų nesureagavo į kamuolį;

b) eisą žaidėjui įrašome ir tada, kai į jo padavimą reagavo priešininkų komandos žaidėjas, tačiau nesėkmingai ir, po jo bandymo priimti, kamuolys nuskriejo į užribį arba atsimušė į aikštelės plotą.

Libero statistika

Aktualus yra tik libero priėmimas tik po servo. Protokole žymima 3 situacijos (supaprastintos): 

Žymima (vienetu) - sėkmingas priėmimas, kuomet priimamas aukštas, tinkamos trajektorijos kamuolys į zoną tarp tinklo ir trijų metrų linijos (priekinė linija). 

Žymima (dvejetu) - blogas priėmimas, kai libero kamuolį pasikelia virš savęs arba bet kurioje kitoje aikštelės vietoje, nei priekinė linija. 

Žymima (trejetu) - libero nepriima kamuolio.